קטע מאגדת 'כסא שלמה' שנתגלה בגניזה

אלון תן עמי דמותו המופלאה של שלמה המלך מופיעה באגדות רבות מימי הביניים , והן מתארות את חכמתו , את עושרו ואת גדולתו . אגדות שונות מספרות על בניית בית המקדש וארמון המלך . אחת האגדות מפליגה בתיאור כסאו של שלמה . היא נשענת על הפסוקים מספר מלכים ( א ' י , יח-כ : ( 'ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב מופז . שש מעלות לכסה וראש עגל לכסה מאחריו ויד י ת מזה ומזה אל מקום השבת , ושנים אריות עמדים אצל הידות . ושנים עשר אריים עמדים שם על שש המעלות מזה ומזה , לא נעשה כן לכל ממלכות . ' הנוסח הקדום של אגדה זו מופיע בתרגום שני למגילת אסתר , הכולל אגדות ומדרשים רבים , ובכלל זה תיאור של כסא המלך שלמה . המגמה הרווחת במחקר נוטה לתארך תרגום זה לסוף המאה השביעית - תחילת המאה השמינית . נוסחים אחרים של אגדה זו מופיעים במדרש אבא גוריון ובמדרש פנים אחרים , ויש בהם שינויים ותוספות לעומת הנוסח בתרגום שני . * ברצוני להודות לפרופ ' גדעון בוהק שהסב את תשומת לבי לכתב היד המתפרסם במאמר , לפרופ ' שאול שקד ולרב עזרא קורת שסייעו לי בפענוח כתב היד ובתרגומו , לפרופ ' עלי יסיף שקרא את תרגום נוסח האגדה שבכתב היד ועודד אותי לפרסמ...  אל הספר
מכון בן-צבי