עלייתו של הסיפור על ירידות השכינה: מדרש, פיוט, תפילה והגות בעקבי ושימת פסוקים אחת מן הגניזה

משה לביא ' בעולם העתיק עשיית רשימות הייתה עיסוק רציני . ' בין התגליות המרתקות ביותר העולות לפנינו מן הממצאים הרבים שבגניזות קהיר , כמו גם מכתבי יד ימי ביניימיים אחרים , יש לציין טקסטים הנמצאים בגבול שבין שתי פעולות הנתפסות בדרך כלל בנפרדות זו מזו , פעולות הכתיבה והקריאה מכאן ופעולות הזיכרון והביצוע בעל פה מכאן . לדוגמה : שימוש בראשי תיבות ; הבאת שברי פסוקים או חלקי מילים , הרומזים לטקסטים רחבים יותר מאלה הכתובים בפועל על הדף , כמו ציון ראשי תיבות בלבד לשם ציטוט פסוקים ; וקיצורן של מטבעות תפילה או ברכות קבע לראשי אותיות או למילים פותחות בלבד . לעתים עולים לפנינו קטעים שכל מהותם רישום חלקי של הטקסט שהם מייצגים , כגון קטעי תרגום הכתובים בקצרנות שכינה קליין 'סרוגין , ' ובהם רק ההתחלותיהם של מילות תרגום או של פסוקים , וכיוצא בכך גם העתקות נדירות של פיוטים שמובא בהן 2 רק חלק מן הפיוט עצמו . על אלה ניתן להוסיף גם רשימות שונות , כגון ראשי משניות או תחילות פסוקים ( והלכות , ( שלעתים אינם אלא 'רשימות שלד ' של יצירות רחבות יותר . רשימת שלד מרתקת במיוחד פרסמו מאן וזנה , וכותרתה 'פהרסת הלכות ופואסי...  אל הספר
מכון בן-צבי