שירי הקודש לרב נתן בן שמואל

שרה כהן א אחד האישים המרכזיים שפעלו במצרים במחצית הראשונה של המאה השתים עשרה היה רב נתן בן שמואל . הוא נולד כנראה בדמשק ועבר למצרים עם הפמליה של רב מצליח בשנת 27 וו . הוא שימש סופר ישיבת ארץ ישראל בפסטאט שנים ארוכות , נתעטר בתואר 'נזר החברים , ' נתמנה לעת זקנה לדיין , וגם היה משורר ופייטן . רב נתן האריך ימים ונפטר בסוף שנת 63 וו או בראשית השנה שלאחריה . לפני שנים רבות פרסם חיים שירמן שירי מספד שכתב רב נתן , כנראה בעקבות פטירת בתו של רב מצליח . עם השירים הללו הדפיס שירמן שני קטעים נוספים לרב * פרופ ' שולמית אליצור קראה את המאמר , תיקנה תיקונים חשובים והעירה הערות מאירות עינ"ם . אני מודה לה על עזרתה הנדיבה . 1 מצרים הייתה באותה עת אחד המרכזים החשובים בעולם התרבותי היהודי ומשוררים עברים לא מעטים פעלו בה . אחד הנציגים הבולטים והחשובים של שירה זו הוא ר ' אהרן אלעמאני , שאת שיריו כינסתי לא מכבר ( שרה כהן , שירי ר אהרן אלעמאני , ירושלים תשס '' וז . ( 2 על רב נתן ופועלו ראה : S . D . Goitein , A Mediterranean Society ; i-5 , Berkeley-Los Angeles 1967-1988 על פי המפתח ; מ ' גיל וע ' פל"שר , יהו...  אל הספר
מכון בן-צבי