"קצת זיד וכחלא" סיפור עממי בערבית־יהודית מאוסף פירקוביץ'

רחל חסון במרכזו של מאמר זה עומד סיפור עממי שהגיע לידינו מאוסף פירקוביץ , "קצת זיד וכחלא" - 'סיפור זיד וכחלא . ' המאמר נחלק לשני חלקים . חלקו הראשון יתאר בקצרה את הספרות העממית בערבית-יהודית שבאוסף פירקוביץ , ' יציין כמה ממאפייניו העיקריים של סיפורנו , יציג את כתבי היד שלו , יסכם כמה מן השיבושים בהעתקת הטקסט ויעמוד על המאפיינים הלשוניים החשובים שבו . בחלקו השני של המאמר יובאו קטעים מוחדרים מן הטקסט , בצירוף תרגום , הערות לשוניות ושינויי נוסח לפי הצורך . א '' . קצת זיד וכחלא" - רקע ומאפיינים . 1 הספרות העממית בערב > » -ת הח * ית באוסף פילקוביץ' באוסף פירקוביץ' ישנם כחמישה עשר אלף כתבי יד בערבית-יהודית . כחמש מאות מהם כוללים סיפורי עם ושירת חול . רובה המכריע של הספרות העממית כלול בסדרה השנייה של האוסף . היקף הקטעים הוא בדרך כלל בין עמוד לשני דפים , ורק בארבעה כתבי יד ישנם יותר מעשרים דפים . רוב כתבי היד לא שרדו בשלמותם , ונדירים למדי כתבי היד הכוללים סיפורים ושירים שלמים . זמן העתקתם של הקטעים הללו הוא המאות הארבע עשרה - התשע עשרה , אס כי על פי צורת הכתיבה , נראה שרובם הועתקו במאות השש עש...  אל הספר
מכון בן-צבי