שיעור בהלכות הרי"ף מבית מדרשו של הרמב"ם

דן גרינברגר א . פתיחה אחת הטענות שהושמעו נגד הרמב " ם בעקבות פרסום חיבורו משנה תורה הייתה הטענה שהוא בא לייתר את לימוד התלמוד ולהסתפק , כדברי הרמב"ם עצמו בהקדמה לחיבורו , במקרא ובחיבורו שלו . באחד ממכתביו לר' פנחס הדיין התייחס הרמב " ם לביקורת זו וטען שלא זו הייתה כוונתו , ולראיה ציין שהוא לימד תלמוד ורי " ף לקבוצה של תלמידים . בין דפי הגניזה הקהירית התגלו קטעים המתארים שיעורים שהעביר הרמב " ם , בעיקר בהלכות הרי " ף . הראשון שפרסם קטעים מתוך שיעורים אלה היה בנימין מנשה לוין , אך הוא לא זיהה שמדובר בשיעורים שהעביר הרמב"ם . מרדכי עקיבא פרידמן עמד על כך שקטעים אלה הם רשימות של שיעורים שהעביר הרמב " ם ופרסם קטעים נוספים בעלי אופי דומה . במאמרו דן פרידמן במהותן של הרשימות ובזמן כתיבתן , ותארכן לעשור האחרון בחיי הרמב " ם . אחריו פרסמו קטעים נוספים עזרא שבט ונסים סבתו . הכתיבה * ברצוני להודות למר כרמיאל כהן שקרא את המאמר בעיון רב . הערות ותיקונים חשובים משלו משוקעים במאמר . ו י ' שילת , איגרות הרמב " ם , ירושלים תשמ " ז , עמי תלט . באיגרת כותב הרמב"ם שרוב התלמידים רצו ללמוד את הלכות הרי"ף , ו...  אל הספר
מכון בן-צבי