גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה ו תש"ע

גנזי קלם שנתון לחקר הגניז ; גנזי שנתון לחקר קדם • הגני • זה כיו תש" ע העורך ירחמיאל ברודי עורך משנה י ' צבי שטמפפו § / ay 111 \ nuimstuc ; T וווו f * 1 UENIZAHrROJECT 43 U ועדת המערכת : חגי בן שמאי ( האוניברסיטה העברית בירושלים , ( מנחם בן ששון ( האוניברסיטה העברית , ( ירחמיאל ברוח ( האוניברסיטה העברית , ( י ' צבי שטמפפר ( מכון בן צבי ) מועצת מערכת בינלאומית : יעקב אלמן ( אוניברסיטת ישיבה , ( ג י יימז דיאמונד ( אוניברסיטת ווטרלו , ( נחמן דנציג ( בית המדרש לרבנים באמריקה , ( מרק ר כהן ( אוניברסיטת פרינסטון , ( מנחם כהנא ( האוניברסיטה העברית , ( שרה סטרומזה ( האוניברסיטה העברית , ( מרדכי ע י פרידמן ( אוניברסיטת תל אביב , ( סטפן ק י ר"ף ( אוניברסיטת קיימברידג ('  אל הספר
מכון בן-צבי