תקציר של המאמר האנגלי

" ויוציאנו ד' ממצרים : " ביאור לפרשנות הגדת הפסח דוד הנשקה המאמר דן בקשיי המדרש המצרי בהגדה של פסח לכתוב הרביעי והאחרון שבפרשת " ארמי אבד אבי : " "ויוציאנו ד' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמ י רא גדול ובאחות ובמ י פתים" ( דברים כו : ח . ( ההגדה מציגה לכתוב זה שני מדרשים : השני , המופיע גם בהגדות ארץ ישראליות , מעמיד את הכתוב לעניין עשר המכות שהוכו המצרים , והוא מכוון לפשוטו של מקרא ; אבל המדרש הראשון , שאינו מצוי בהגדות ארץ ישראליות קדומות , מציג לכל אחד מן הביטויים מדרש המבארו לגופו . "ביד חזקה - זו הדבר -,ובזרע נטויה - זו החרב , " וכן הלאה על זו הדרך . במדרש זה , לכל חוליותיו , נתקשו המפרשים הרבה : מתוך עשר המכות הוא מייחד את הדבר ואת הדם - בלא שמצינו צידוק לייחוד זה י דרשת "זו החרב" אינה מובנת כלל , שהרי לא מצינו בין מכות מצרים מכת חרב כל עיקר ; דרשת "ובאחות - זה המטה" מוקשית אף היא , שהרי המטה נשתתף רק במיעוט המכות , ואף אין הוא עצמו אות , אלא רק אמצעי להבאתו ; ואילו הדרשה " ובמ י רא גדול - זה גילוי שכינה , " המובנת לגופה , נתמכת בכתוב "ובמוראים גדלים" ( דברים ד : לד ) - שאין בו אל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן