מכירת עליות וכיבודים ("מכירת מצוות") בבית הכנסת: המנהג, התפתחותו וטעמיו

רון ש' ק ליינמן " עליה לתורה פירושה , שתהיה לתורה עליה על-ידי הלומד אותה" מבוא רפ א . מכירת מצוות באשכנז 7 : ראשיתו של המנהג : אשכנז במאות הי"ב והי"ג רפא ; . 2 אשכנז במאות הי"ד—הי"ט רפו [ א . מכירת מצוות בליל שמחת תורה עבור כל השנה רפו ; ב . מכירת "סגן" רצ ; ג . מכירת מצוות במשך כל ימות השנה רצא ([ רפא ב . מכירת מצוות מחוץ לאשכנז . 1 ) אילו מצוות נמכרו מחוץ לאשכנז רצג [ א . צפון אפריקה רצג ; ב . ארץ ישראל רצו ; ג . מזרח אירופה רצז ; ד . מערב אירופה שג ; ה . ארצות המזרח שד ; ו . תימן שו . 2 ;[ אילו עליות נמכרו מחוץ לאשכנז שט ; . 3 מועד מכירת מצוות מחוץ לאשכנז שי ) רצג ג . מקומות שבהם מכירת מצוות לא נהגה , בוטלה או סויגה . 1 ) מקומות שלא נהגו בהם למכור מצוות או שביטלו את המכירה שיב . 2 ; סיוג מכירת מצוות שיד ) שיב ד . למה שימשו הכספים ממכירת מצוות שטו ה . קניית מצוות עבור אחר שיח ו . מכירת מצוות שלא עבור תמורה כספית שכא ז . הטעמים למכירת מצוות . 1 ) "ברב עם הדרת מלך" שכג ; . 2 מניעת מריבות שכה ; . 3 לאחזקת בית הכנסת , לפרנסת עניים ולצרכים אחרים של הקהילה שכז ; . 4 חיבוב מצווה וכבוד התורה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן