על מטבעות ריטואליים קדומים וגלגוליהם

מנחם קיסטר במאמר זה אדון בכמה מטבעות ברכה וטקס . מטבעות אלו מוכרים מתקופות מאוחרות , ואנסה להראות שיסודם קדום מאוד . לעתים אפשר להצביע על כמה חוליות קישור , ולעתים אין לנו אלא העדות המוקדמת והעדות המאוחרת , ואין בידי לפי שעה למלא את החלל שבין העדויות . על תופעות דומות - מטבעות תפילה שלכאורה יש לסבור שמאוחדים הם , אבל באמת אפשר להראות את קדמותם - הצבעתי גם במאמרים אחרים ' . בירורה של תופעה זו חשוב לא רק לפרטים אלא גם לטיפול במטבעות ליטורגיים וריטואליים : הכרת חיותם המופלאה לאורך הדורות , ומודעות לקושי שבקביעת זמן ההתהוות של המטבע והרקע להתהוותו . א - "ברוך הוא , ברוך שמו , ברוך הוא על כסא מלכותו" בדונו במטבע "ברוך הוא וברוך שמו" שיער אלבוגן שהמטבע הוא צירוף של שני 2 מטבעות קצרים , "ברוך הוא" ו"ברוך שמו . " ואולם אין ספק שניסוח "מורכב" זה הוא מ' קיסטר , "קווים לנוסחאות בתפילות הקבע לאור ברכות בספר השביעי של 'תקנות השליחים , "' תרביץ , עז ( תשס"ח , ( עמ' - 238-205 הנ"ל , "להתהוות נוסחי ברכה ותפילה לאור קטעי מגילה ליטורגית ממדבר יהודה , " תרביץ , עז ( תשס"ח , ( עמ' , 355-331 ובעיקר שם הע' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן