להשתלשלותה של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום

חיים טלבי א . מבוא שתי קריאות מלוות בתרגום לארמית ידועות לנו . האחת , קריאת התורה בציבור , והאחרת , קריאת שניים מקרא ואחד תרגום . הקריאה הראשונה באה לקדם את הכרתם והבנתם של כתבי הקודש בעם , מכאן שהיה 2 צורך להשמיע את דברי התורה בצורה שתהיה מובנת לעם . כבר במשניות מגילה ( ד : ד , ו , י ) משתמע שבשעת קריאת התורה , מלבד בעל הקריאה שקרא את הפסוקים בעברית , היה מתורגמן שתרגם את הפסוקים . בתוספתא מגילה ( ג : כ ) נאמר במפורש : אחד קורא בתורה ואחד מתרגם . הקריאה השנייה , שניים מקרא ואחד תרגום , היא תולדה של הקריאה הראשונה . היא נועדה לחזק את תקנת קריאת התורה על ידי כך שכל אחד יעסוק בלימוד הפרשה הנקראת ובתרגומה , כלומר בפירושה , לפני הקריאה בבית הכנסת . תודתי נתונה לגיסי הרב פרופ' א' גולדשמידט ולד"ר י' גרטנר שהעירו לי הערות מועילות . על קריאת שניים מקרא ואחד תרגום , ראה : י' שילת , ראש דברך , מעלה אדומים : הוצאת שילת , תשנ '' ו , עמי פז-קיב ; ח '' א פיליפ , ביכורי חיים , אנטווערפען : הוצאת המחבר , תשנ"ח ; ש' לאופר , אוצר שנים מקרא ואחד תרגום , בני ברק : הוצאת המחבר , תש"ן ; ד' רפל , תרגום אונקל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן