בית כנסת חג'אג'י שבצנעא והנהגתו של הרב מאיר צובירי

אהרן גימאני א . מבוא 1 בית כנסת חג'אג'י נבנה לאחר שוב היהודים לצנעא מן הגירוש למוזע בשנת תמ"א 3 2 , ( 1681 ) והוא קרוי כנראה על שם בעליו הראשונים שגם בנו אותו . הוא היה בין בתי 4 הכנסת הקטנים שבצנעא . במאמר זה אעסוק במשבר שאירע בבית כנסת זה בשנות הארבעים של המאה העשרים , שנים אחדות קודם עלייתה של קהילת צנעא לישראל בעליית "על כנפי 5 נשרים . " רוב הציבור לא היה מרוצה מהנהגת בית הכנסת , וקופת בית הכנסת צברה 1 בתעודות נכתב שם בית הכנסת ללא גרש באות ג . 2 לאחר שהתבטלה פקודת הגירוש שבו חלק מן הגולים לצנעא . הם לא הורשו לשוב לשכונה שישבו בה קודם לגירוש ובנו להם שכונה חדשה מחוץ לחומת העיר , כשלושה ק"מ מהשכונה הראשונה . על גלות מוזע ותוצאותיה ראה י' רצהבי , "גלות מוזע , " ספונות , ה ( תשכ"א , ( עמ' שלז-שצה ; הנ"ל , "גירוש מוזע לאור מקורות חדשים , " ציון , לז ( תשל"ב , ( עמ' ; 215-197 אי גימאני , תמורות במורשת יהדות תימן בהשפעת השולחן ערוך וקבלת האר"י , רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן , תשס"ה , עמ' R . Ahroni , Yemenite Jewry , ; 158-145 . Bloomington : Indiana University Press , 1986 , pp . 121-135...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן