השפעת תמורות מחשבתיות על נוסחי "אני מאמין"

אלי גורפינקל . 1 אני מאמין ( נוסח אשכנז ) א . מנהג אמירת העיקרים ומשמעותו בסידורי תפילה של עדות רבות מודפסים "י"ג עיקרים , " ויש שאף נוהגים לאמרם 3 2 בפרקים שונים . הדמיון המספרי והתוכני לי"ג היסודות של הרמב"ם בהקדמת פרק 4 " חלק" מוביל למסקנה כי רשימה זו מבוססת על רשימת היסודות שמנה הרמב"ם , 1 תודתי לשורת מורים ומלומדים שסייעו בידי בליבון הסוגיה : הפרופ' ח' כשר ומ' קלנר , הד"ר א' מלמד וא' אייזנמן , וכן הרבנים - חוקרי נוסחי התפילות - משה בלוי , מאיר הירש , דוד יצחקי ואליהו לוין . תודה מיוחדת לידידי אביעד הולנדר שקרא , העיר והאיר . 2 ראה להלן . 3 הרמב"ם מצהיר ש"עקרי דתינו ויסודיה הם י"ג . " ... בתרגום המילה הבאה , וכן בתוך הרשימה ( בערבית "קאדה , ( " נקטו בתרגומים ( ראה הערה ( 4 שני אופנים : "יסודות" ( בן יעקב ; המיוחסים לאבן-תיבון ; שילת ; קאפח ) או "עיקרים" ( המיוחס לאלחריזי . ( גם בטקסטים שנתייחדו לנושא זה מצינו : "ספר העיקרים" לעומת "שער היסודות" ( המבי"ט , בספר "בית אלהים . ( " גם אצל האחרון , בפנים הספר היסודות מכונים "עיקרים . " מדברי אברבנאל ( ראש אמנה , א , ( נראה שמדובר במושגים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן