מטבע שטבעו חכמים בברכה (עיון ראשון)

משה בר-אשר הערות מבוא . 1 שתי חטיבות ספרות נבדלות זו מזו חיברו התנאים ' : ( א ) החטיבה האחת שייכת לעולם הלימוד שבבית המדרש , זו המכונה בפינו ספרות התנאים ; היא כוללת את המשנה , את התוספתא , את מדרשי ההלכה ואת סדר עולם רבא . ( ב ) החטיבה השנייה שייכת לעולם 2 התפילה , בבית הכנסת וחוצה לו ; כוונתי לנוסחאות של ברכות , הנאמרות בזמנים 3 קבועים או בהזדמנויות מיוחדות . * פעמים אחדות הרציתי בשלושים השנים האחרונות על הנושא הנידון כאן במקומות שונים ובהזדמנויות שונות . בכל פעם נבחן הנושא מזוויות שונות תוך הבלטת היבט זה או זה . הנוסחה המוגשת בזה , שהיא תקציר של כל הנוסחאות שהצעתי בהרצאותיי , נישאה כהרצאה לזכר פרופ' יצחק טברסקי ז"ל בי"א בתשרי תשס"ז במכון לנדר בירושלים . הדברים מובאים כאן כשעת נתינתם בהרצאה זו . הוספתי להם הערות ; בחלקן הגדול הן כוללות תוספות ביבליוגרפיות . אי"ה בדעתי להוסיף לבירור הזה עוד שורת בירורים , כשתבוא שעתם . 1 א . כאשר אני אומר שהתנאים חיברו את שתי החטיבות , אינני אומר בהכרח שמדובר באותם החכמים ממש . דבריי מכוונים ל"תנאים" כקבוצה המייצגת תקופה בתולדות הספרות העברית ולשונה ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן