נוסח תפילת שמונה עשרה בסידור ר' שלמה בן נתן ושאלת מוצאו של החיבור

אורי ארליך בעשור האחרון התפרסמו קטעי גניזה חדשים המכילים את תפילת שמונה עשרה על פי 2 1 מנהג ארץ ישראל , בשלמותה או כמעט בשלמותה . סדרת פרסומים זו הכפילה את כמות העותקים של תפילת שמונה עשרה על פי מנהג ארץ ישראל העומדים כעת לנגד עיניהם של החוקרים , והכמות המצטברת הזו מאפשרת ניתוח מקיף ומפורט יותר של פרטי נוסחיה . קטעים חדשים אלה אישרו את החלוקה ההכרחית בתחום זה בין מנהג התפילה הארץ-ישראלי לבין מנהג התפילה הבבלי , אך יחד עם זאת אפשרו הגדרות משופרות ומדויקות יותר של קווי המתאר של שני המנהגים . ריבוי החומר על לשונות התפילה הארץ-ישראלית אפשר גם לעמוד ביתר חדות על הגיוון היחסי שהיה קיים בין הקהילות השונות שהתפללו על פי מנהג זה , וכן להעמיק ולחקור את משמעות נוסחי 3 התפילה השונים . 4 העיסוק האינטנסיבי בקטעי הסידורים על פי מנהג ארץ ישראל ניזון , כמובן , מן 1 על פי הסדר : ע' פליישר , "קטעים מקובצי תפילה ארץ-ישראליים מן הגניזה , " קבץ על יד ( ס"ח , ( יג ( תשנ"ו , ( עמ' ; 150-146 , 118-116 א' ארליך , "תפילת שמונה עשרה שלמה על פי מנהג ארץ ישראל , " קבץ על יד ( ס"ח , ( יח ( תשס"ה , ( עמ' ; 22-3 אי אר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן