פתח דבר

כרך זה הוא הרביעי בסדרה של מחקרים על בית הכנסת ועולמו . כרך זה , כקודמיו , משקף את העולם העשיר של בית הכנסת והמחקר עליו . מבחינה כרונולוגית המאמרים מתייחסים לתקופה של כאלפיים שנה , מנוסחאות התפילה בקומראן ועד התפתחויות אחרונות בתפילה בישראל . המחקר על התפתחויות אחרונות בישראל מתפרס , אף הוא , על תחום רחב מן ההיבט האידאולוגי : מבתי כנסת רב-עדתיים השייכים לזרם האורתודוקסי ועד לתפילה של התנועה הרפורמית במדינת ישראל . מאמר אחד עוסק בבניין בתי כנסת - "בניין" כפועל ולא כשם עצם . מאמרו של ראובן גפני דן בהקמת בתי כנסת בשכונות פועלים עירוניות בארץ ישראל . הכותרת של המאמר , " לא מובן מאליו , " מביעה את תמיהתו על העובדה שחשבו שאפשר לבנות שכונה עירונית בארץ ישראל שלא יהיה בה בית כנסת . במשך הזמן נבנו בתי כנסת גם בשכונות כאלה , וראובן גפני מתאר את המאבק שהיה קשור בהקמתם . אמנם , ברור היה שיש יישובים כפריים שאין בהם בתי כנסת מכיוון שאורחות חייהם של התושבים אינם מצריכים בית כנסת , אבל גם בהם , ברבות השנים , נבנים בתי כנסת - גם אם אין מתקיימות בהם תפילות כסדרן . אין לנו , הפעם , מאמרים העוסקים באדריכל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן