כנישתא מחקרים על בית הכנסת ועולמו 4

4 הוצאת ( f | מכון לנדר אוניברסיטת בר-אילן מרכז אקדמי ירושלים כנישתא מחקרים על בית הכנסת ועולמו כנישתא מחקרים על בית הכנסת ועולמו בעריכת יוסף תבורי W 1 הרצאת אוניברסיטת בר אילן מכון לנדר רמת גן מרכז אקדמי , ירושלים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן