מבנה ההסתדרות הציונית ומוסדותיה (עד 1904)

ההסתדרות הציונית נוצרה על ידי הקונגרס הציוני הראשון שהתכנס בבאזל באוגוסט . 1897 למען הדיוק יש לומר שהקונגרס הראשון לא החליט על הקמתו של ארגון בין ארצי , אבל העובדה שארגון כזה אכן הוקם הוכרה בחוקה ( Organisationsstatut ) שנתקבלה בקונגרס השלישי ( באזל , . ( 1899 זו קבעה ש"ההסתדרות הציונית" מאגדת את היהודים המצהירים על הסכמתם לתוכנית הקונגרס הציוני ושוקלים את השקלי . באומרם "תוכנית הקונגרס הציוני , " התכוונו מחברי החוקה ל"תוכנית באזל" 2 שנתקבלה בקונגרס הציוני הראשון . הקונגרס המוסד המחוקק העליון של הארגון שהתגבש בחייו של הרצל היה הקונגרס . 3 הזכות לבחור ולהיבחר לקונגרס ניתנה לכל בוגר ששקל את השקל . בקונגרסים המוקדמים התארגנו הצירים מכל ארץ וארץ בקבוצות ארציות ( לנרסמנשפטן : ( מעין סיעות פרלמנטריות , שבאמצעותן נעשו רבות מן הפעולות הלא פורמליות של הקונגרס ( כגון קביעת המועמדים לגופים שהקונגרס בחר בהם . ( בקונגרס החמישי ( דצמבר ( 1901 הופיעה בראשונה קבוצה של צירים שאפשר לכנותה "מפלגה . " קבוצה זו , "הפרקציה הדמוקרטית , " שדגלה ביותר דמוקרטיה בהסתדרות הציונית , בטיפוח התרבות העברית , בהתנגדו...  אל הספר
מוסד ביאליק