הערות לספר חמישי

1 על אחמד מידחאת ודעותיו על סיכוייו של הרצל בחצר הסולטאן ראה לעיל עמ' 457 וספר רביעי , הערה . 246 2 על Stourdza ועל הדעות שהביע על הצעותיו של הרצל ראה לעיל עמ' 432 וספר רביעי , הערה . 152 הריאיון שנתן לוויטמן הופיע New York Heralds ב 12 ביוני , 1897 ושבוע לאחר מכן , ב 18 ביוני . Die Weln , 1897 3 עוד בראשית אפריל 1897 נשלחו מווינה הזמנות ל"קונגרס של ציונים , " שהיה אמור להתכנס במינכן בימים 27-25 באוגוסט . משנודע על התנגדות ראשי הקהילה היהודית במינכן לכינוס הקונגרס בעירם , פנתה ב 11 ביוני הוועדה המארגנת של הקונגרס אל הנהלת הקהילה במכתב והסבירה בו שהנהלת הקהילה לא הוזמנה לקונגרס כדי לחסוך ממנה מבוכה , כלומר כדי לאפשר לה להחליט אם להשתתף בקונגרס או להתעלם ממנו , וזאת לאור הידיעות שהופיעו בעיתונות . אם התנגדות הקהילה תגרום להעתקת הקונגרס למקום אחר , תפרסם הוועדה את מכתבה זה ברבים . מכתב זה הצטלב עם מכתב של קהילת מינכן מ 13 ביוני ובו בקשה נמרצת שלא לערוך את הקונגרס לא במינכן ואף לא בבאוואריה ככלל , כי הדבר עלול לסכן את היהודים שם . הדיון בעיתונות על "תנועת הציונים , " כתבו ראשי הקהילה ,...  אל הספר
מוסד ביאליק