הערות לספר רביעי

1 מחמוד נדים פחה , (? -1850 ) דיפלומט טורקי . 1908-1896 שגריר בווינה . 2 הנסיעה ללונדון ולפאריס . 3 אין להבין את הדברים במובן המילולי . בין אבותיו של הנסיך לא ידוע על יהודים . אמו היתה צרפתייה , בת המלך לואי פיליפ . 4 הנסיך פרריננד היה קתולי , ואילו רוב תושבי בולגריה השתייכו לכנסייה האורתודוקסית ( המזרחית . ( 5 הנסיך הגדול , ( 1909-1847 ) Vladimir Alexandrowitsch בנו השני של הצאר אלכסנדר השני . , ( 1950-1865 ) Rudolf Chrysander 6 מזכירו של ביסמארק בימי זקנתו . , Gmunden 7 מקום נופש באוסטריה העילית . 8 במקום זה מופיעה ביומן טיוטה של מכתב אל צדוק קאהן מ 26 ביולי . 1896 טיוטה זו מחוקה כולה , ובסופה הערה : nicht abgeschickt ( לא נשלח . ( טיוטה זו לא תורגמה . בהמשך באה טיוטה שנייה למכתב שאכן נשלח , והמובאת כאן . 9 כלומר יק"א . 10 הכוונה לגר 1 סהרצ 1 ג מבאךן ולנסיך בולגריה . הרצל מעלים מצדוק קאהן שמדובר בשליטים חסרי משקל במדיניות הבינלאומית . 11 ראה לעיל עמ' , 375 הטלגרמה של הרצל אל רוטשילד מ 22 ביולי . 1896 12 מן המכתבים שהרצל מונה פה נשתמר רק המכתב אל יעקב דה האז . , ( 1919- ?) Carl Herb...  אל הספר
מוסד ביאליק