הערות לספר שלישי

1 הרכבת המהירה מפאריס לקושטא שעברה בווינה . הרצל נסע בה ממזרח ( וינה ) למערב ( קארלסרוהה . ( 2 השווה לעיל עמ' 55 ו . 71-70 3 הכלר הסב את תשומת לבו של הגרוסהרצוג פרידריך הראשון מבאךן , Der Judenstaarb והרצל הוזמן אליו בעקבות זאת . 4 הרצל נדרש פה לדברים שנאמרו בהחלטה שהעביר לו בירר במכתבו מ 14 באפריל . 1896 ראה לעיל ספר שני , הערה . 324 5 שבת , כלומר 25 באפריל . 1896 6 יום חמישי , כלומר 23 באפריל . 1896 7 הקיסר הגרמני פרידריך השלישי , שמשל תשעים ותשעה ימים בשנת . 1888 הוא היה בנו של וילהלם הראשון , אביו של וילהלם השני , ואחי אשתו של הגרוסהרצוג . נחשב לבעל דעות נאורות , וסלידתו מן התנועה האנטישמית היתה ידועה . 8 הקיסר הגרמני וילהלם השני . 9 בנו הצעיר של הגרוסהרצוג , הנסיך וילהלם לודוויג , שמת בגיל צעיר . הכלר שימש בזמנו מחנך שלו . 10 הכוונה לטקס שהתקיים בוורסאי ב 18 בינואר , 1871 ובו הוכרז מלך פרוסיה וילהלם הראשון " קיסר גרמני , " וחתנו של הקיסר , הוא הגרוסהרצוג מבאךן , קרא ראשון "יחי הקיסר וילהלם . " ראה גם ספר ראשון , הערה . 258 , ( 1937-1868 ) Ernst Ludwig , Grossherzog von Hessen u...  אל הספר
מוסד ביאליק