הערות לספר שני

1 ראה לעיל עמ' 144-141 טיוטת מכתבו של הרצל אל ביסמארק מ 19 ביוני . 1895 2 נראה שהמכתב נשלח יומיים אחרי רישום הטיוטה ביומן . Martin Fiirth 3 היה מזכירו של הברון הירש ; לאחר מכן ולאחד שהתנצר היה מזכירו של הנסיך פרדיננד מבולגריה . 4 ראה לעיל עמ' . 70-65 5 כלומר שלושת מכתבי הרצל אל הירש . ראה לעיל עמ' . 74-71 , 64-63 , 63-62 6 ראה לעיל עמ' , 74-71 טיוטת מכתבו של הרצל אל הירש מ 3 ביוני . 1895 , ( 1898-1845 ) Paul Kayser 7 מנהל המחלקה למושבות במשרד החוץ הגרמני . , ( 1904-1849 ) Herbert Bismarck 8 בנו בכורו של הנסיך אוטו פון ביסמארק . מ 1886 ועד התפטרות אביו מתפקיד הקנצלר ב 1890 שימש שר לענייני חוץ של גרמניה . 9 בחינת הסמכה לעורכי דין , אחרי תקופת התמחות בבית משפט . 10 במקור , ( cabinets noirs ) schwarze Cabinete שהקים הקרדינל רישליה במשרד הדואר בפאריס ב 1628 במטרה לפתוח מכתבים בחשאי . , Wilhelm Feldmann 11 עיתונאי ממוצא יהודי ששימש כתב של עיתונים גרמניים בפאריס . 12 יומון ששימש כבטאונו של ביסמארק אחרי התפטרותו . פלדמן נמנה עם הכותבים בעיתון זה . , ( 1933-1851 ) Wilhelm Freiherr von Scho...  אל הספר
מוסד ביאליק