הערות לספר ראשון

1 יומנו של הרצל , הדן בפעולתו הציונית , מכיל שמונה עשרה מחברות " ) ספרים . ( " תחילת היומן ביוני 1895 וסיומו ב 16 במאי . 1904 הרצל נהג לכתוב באותיות לטיניות , שלא כרוב בני דורו , שנהגו לכתוב גרמנית בכתב יד "גותי . " "הספר הראשון , " שבעמוד השער שלו הכותרת Die Judensache ( ענייךהיהודים , ( מכיל שני סוגי רישומים . מיעוטם בכתב ידו של הרצל ( עד ה 2 ביוני ) ורובם בכתב ידו של אביו יעקב . הרצל רשם ביוני 1895 "רסיסי מחשבות" כביטויו , ושמר אותם כדי להעתיקם ליומן . כן שמר על טיוטות למכתבים הראשונים ב"ענייךהיהודים" ( ביניהם אל הברון הירש , הרב גיךמן , ביסמארק ) מתוך כוונה להעתיק גם אותם למחברת היומן . גם הרשימות הארוכות בשביל "הנאום אל המועצה של משפחת רוטשילד" ( שהוא הבסיס ( Der Jiulemuiarb נועד להעתקה במחברת זו . הוא הותיר את רוב עמודי המחברת ריקים לצורך זה ובגלל לחץ הזמן ביקש את אביו להעתיקם במועד מאוחר יותר ( ראה הרישום מן ה 16 באפריל , 1896 עמ' . ( 70 ב 23 ביוני 1895 פתח במחברת השנייה " ) הספר השני , ( " שגם בה פזורים "רסיסי מחשבות" לפתרון שאלת היהודים . הניירות המקוריים שהועתקו על ידי יע...  אל הספר
מוסד ביאליק