ספר חמישי 11 ביוני 1897 — 5 באוקטובר 1898

וינה , 11 ביוני [ 1897 ] בנדיקט חביב אלי יותר מאי פעם . האם הוכרע בקרב או שמא הוא זומם משהו ? סידני ויטמן חזר מקושטא . את הסולטאן לא ראה , ובכלל — כך נדמה לי — לא השיג 1 בשבילנו דבר . דומה שקשר למעני רק את הקשר אל מידחאת אפנדי . הוא אומר שאכתוב ישירות אל מידחאת . 2 כשעבר בבוקרשט שוחח סידני ויטמן עם ראש הממשלה סטורדזה על הציונות . הריאיון יופיע . New York Heralds סטורדזה שב ודיבר בחיוב על הרעיון שלנו . 15 ביוני [ 1897 ] אני כותב אל אחמד מידחאת אפנדי [ בצרפתית ] הוד מעלתך , ידידי סידני ויטמן , העובר עכשיו בווינה , אומר לי לפנות ישירות אל הוד מעלתך בעניין שהוא ידוע לך . מאחר שאני עסוק מאוד , הפנייה הראשונה הזאת שאני מתכבד להפנות אליך תיעשה בקיצור רב . ויטמן סיפר לי הרבה כל כך על השקפותיך הפוליטיות הנעלות , עד כי אראה בכך טובה גדולה לעניין שלו הקדשתי את עצמי , אם תינתן לי ההזדמנות לבוא עמך בקשר ולהישאר עמך בקשר בעתיד . אני משוכנע עד עומק לבי שהפעולה היהודית תביא תועלת לרווחתה של טורקיה , לשחרורה מן העול הכספי ולשיבתה אל מלוא חיוניותה . הרשיתי לעצמי לשלוח לך את העיתון , Die Welt שבאמצעותו א...  אל הספר
מוסד ביאליק