ברכה בחרוזים לקונגרס הציוני הראשון מציוני העיר באקאו ברומניה, 1897