שער הגיליון הראשון של ‭,Die Welt‬ השבועון הציוני שהרצל ייסד (עמ' ‭(455‬