מתוך יומנו של הרצל, אחרי הקונגרס הציוני הראשון, 3 בספטמבר 1897 (עמ' ‭(482‬