ציור כדיו של מ' אוקין מן הקונגרס הציוני השני בבאזל, 1898