בניין הקאזינו בבאזל שבו נערך הקונגרס הציוני הראשון (עמ' ‭(481‬