עמודי שער של מהדורות ראשונות של "מדינת־היהודים" בשפות שונות, ‭1897-1896‬