כרטיסי־ביקור של אישים יהודים שהרצל פגש בלונדון אחרי פרסום "מדינת־היהודים" והזמנה לקבלת פנים שערך "מועדון הפועלים היהודים" בלונדון לכבוד הרצל