קריאה אל האקדמאים היהודים, ששלח ארגון חובבי־ציון באוסטריה ואגודות הסטודנטים הקשורות אליו, לתמוך בתוכניתו של הרצל, 1896 (עמ' ‭(321‬