עמוד ב"ספר ראשון" של היומן, חלקו בכתכ־ידו של תיאודור הרצל וחלקו בכתב־היד של אביו יעקב. מן העמוד הזה ועד סוף "ספר ראשון" העתיק יעקב הרצל, על־פי בקשת בנו, את הפתקאות, המכתבים והרשימות שהרצל התכוון להעתיקם בעצמו למחברת היומן (עמ' ‭(70‬