ספר רביעי 22 ביולי 1896 — 10 ביוני 1897

ההתחלה ב 21 ביולי 1896 בנסיעה מפאריס לקארלסבאד 22 ביולי , [ 1896 ] קארלסבאד נוולינסקי המתין לי ובפיו הידיעות האלה . ? . 1 ששליט בולגריה יקבל אותי כאן . 1 . 2 ששגריר טורקיה בווינה מכחיש מכול וכול את הידיעה על רדיפת מתיישבים יהודים בארץ ישראל . . 3 שחותרים נגדי ביילדיז קיוסק מטעם חוגים יהודיים . 2 ואילו אני דיווחתי לו על הנסיעה שלי . אני נראה בעיני עצמי כאותו קצין היוצא לשדה הקרב עם טירונים חסרי ביטחון , הנאלץ לעמוד מאחוריהם עם אקדח שלוף כדי שאיש לא יברח . בייחוד מטרידה התנהגותו של אדמונר רוטשילד , כי עכשיו כל הקומבינציה תלויה בו . אלא שעדיין אין זה מוחלט לגמרי שלא יצטרף בסופו של דבר . נוולינסקי אמר שהידיעות הללו גורמות לו פיק ברכיים פעם ראשונה מאז הוא עוסק בעניין . הוא לא ידע שהחיילות שלי גרועים כל כך . 22 ביולי , [ 1896 ] קארלסבאד אני מטלגרף אל אדמונד רוטשילד [ בצרפתית : [ השגריר הטורקי בווינה כותב : תוכל להכחיש מכול וכול את הידיעה הכוזבת , שהומצאה בלי ספק מתוך כוונת זדון , שהרשויות הטורקיות גירשו מתיישבים ותיקים או מנעו את כניסתם של מתיישבים חדשים . מצד אחר נודע לי שמישהו ניסה לחתור ...  אל הספר
מוסד ביאליק