ספר שני 23 ביוני 1895 — 21 באפריל 1896

[ פאריס 23 [ , ביוני [ 1895 ] לאחר כתיבת המכתב אל ביסמארק ' מתחילה התפתחותו של הרעיון שבקרבי לעבור לשלב חדש , כמתחייב מן ההיגיון . אני מתחיל לכתוב מחברת חדשה . גם אינני יודע כמה מקום יתפסו הרשימות שרשמתי עד כה , שאין לי חשק להעתיק אותן עכשיו . 24 ביוני [ 1895 ] 2 היום יהיה המכתב שלי בידיו של ביסמארק . האם יחשוב שאני שוטה או שוטה גמור ? הישיב לי ? 25 ביוני [ 1895 ] 4 3 ארוחת ערב עם פירט . סיפרתי לו שהיתה לי פגישה עם הירש . חשבתי בלבי שממילא ייוודע לו ; בעצם רציתי לספק פרשנות אותנטית , מיועדת להפצה , כתוספת למכתבים 6 5 שלי . בעיקר אני מתחרט על המכתב השלישי אל הירש . מתי אגמל מכתיבת מכתבים לא זהירה ? אגב , פירט אמר לי שהיטבתי לשפוט את הירש והיטבתי לנהוג בו . הוא אף אישש את הנחתי , שהירש זימן את שני המזכירים שלו כדי שישמשו עדים לעצם ביקורי . אחר כך הלכנו לקרקס . אמרתי : אדם אחד ויחיד יכול להבין את התוכנית שלי ( שאותה לא הסברתי לפירט , אלא שנראה כי ניחש אותה פחות או יותר , ( והוא הקיסר הגרמני . פירט : כתוב תזכיר בשבילו . חפש אחר כך אדם מהימן שיוכל למסור אותו . אולי דודני 7 פון קייזר , המנהל...  אל הספר
מוסד ביאליק