ספר ראשון יוני 1895

2 1 ההתחלה בפאריס סמוך לשבועות [ של הנוצרים , כלומר בימים הראשונים של חודש יוני ] . 1895 זה כמה זמן אני שוקד על יצירה שאין שיעור לגדולתה . היום אינני יודע אם אגיע לסיומה . היא נראית כחלום אדיר . כבר ימים ושבועות היא ממלאת אותי כולי עד אובדן החושים , מלווה אותי לכל מקום , מרחפת מעל לשיחותי הרגילות , מציצה מעבר לשכמי אל עבודת העיתונאי שלי , המצחיקה בקטנותה , טורדת אותי ומשכרת אותי . מה יצא מזה , אין לשער לפי שעה . ואולם ניסיוני אומר לי כי העניין מפליא , אפילו הוא חלום , ושעלי להעלותו על הכתב — אם לא למען הבריות , לפחות להנאתי שלי או למען הרהורי לעתיד לבוא . ואולי יש עוד אפשרות בין השתיים ! למען הספרות . אם לא יהיה הרומן למעשה , הלוא אפשר שהמעשה יהיה לרומן . השם : הארץ המובטחת ! עכשיו באמת אינני יודע עוד אם לא על הרומן דווקא חשבתי בתחילה . מכל מקום לא משהו בלטריסטי כדבר בפני עצמו , אלא כלי מסייע . ועצם העובדה שכבר היום , לאחר זמן קצר כל כך , אינני יודע זאת בבירור , מיטיבה להוכיח כמה נחוצה הכתיבה הזאת . הצטערתי מאוד שביום בואי לפאריס לא החילותי לכתוב יומן על החוויות , על ההבחנות ועל המראות...  אל הספר
מוסד ביאליק