תוכן העניינים

פתח דבר 7 שלמה אבינרי : מבוא - מ"עניין היהודים" ל"מדינת היהודים : " דרכו של הרצל לגיבוש תודעה לאומית יהודית 13 עניין היהודים , ספרי יומן 51 1898-1895 ( 5-1 ) ספר ראשון , יוני 53 1895 ספר שני , 23 ביוני 21 - 1895 באפריל 191 1896 ספר שלישי , 22 באפריל 21 - 1896 ביולי 293 1896 ספר רביעי , 22 ביולי 10 - 1896 ביוני 373 1897 ספר חמישי , 11 ביוני 5 - 1897 באוקטובר 467 1898 הערות 555 הערות לספר ראשון 557 הערות לספר שני 580 הערות לספר שלישי 603 הערות לספר רביעי 618 הערות לספר חמישי 639 נספחים 667 לוח תאריכים לחיי תיאודור הרצל ופעולותיו - 1860 ) אוקטובר 669 ( 1898 מבנה ההסתדרות הציונית ומוסדותיה ( עד 681 ( 1904 מפתחות 687  אל הספר
מוסד ביאליק