עניין היהודים ספרי יומן 1895 - 1898

ת י א ו ד ו ר הרצל תיאודור הרצל עניין היהודים ספרי יומן 1904- 1895 כרך א 1898-1895 ההסתדרות הציונית העולמית הארכיון הציוני המרכזי תעודות לתולדות הציונות המערכת : מיכאל היימן , יוסף ךנקןרט , יורם מיורק תיאודור הרצל עניין היהודים ספרי יומן כרך א יוני — 1895 אוקטובר 1898 מבוא : שלמה אבינרי נוסח עברי : יוסף ונקןרט ביאורים : מיכאל היימן  אל הספר
מוסד ביאליק