מקורות

אבישר זלדיס , ת' . ( 1993 ) גישות אינטואיטיביות של תלמידים לגבי פעולות הכפל והחילוק . האם ניתן לשנותן באמצעות תהליכים מטה-קוגניטיביים ופורמלייםל עבודת גמר לתואר "דוקטור , "לפילוסופיה הפקולטה למדעי הרוח , אוניברסיטת תל-אביב , תל-אביב . אורבך , א' . ( 1991 ) תפיסת המושגים הגדרה ואי הגדרה בקרב מורים ופרחי הוראה . עבודת גמר לתואר , "מוסמך" הפקולטה למדעי הרוח , אוניברסיטת תל-אביב , תל אביב . אלברט , ג' , לינצ'בסקי , לי וכהן , ני ( תשנ"ב . ( הוראת הגאומטריה בבית הספר היסודי . מופ"ת , תל -אביב . אלמוג , ני . ( 1988 ) , אספקטים הוראתיים הקשורים בהרחבה מהממשיים למרוכבים . עבודת גמר לתואר , "מוסמך" הפקולטה למדעי הרוח , אוניברסיטת תל-אביב , תל אביב . ברונר , גי , סי ( תרגום : גינתון , ( 'נ ( תשכ"ו , . ( 1965 תהליך החינוך . יחדיו , תל אביב , עמוד . 67 ג זית , אי . ( 1990 ) השפעת תוכן מילולי , אפיון מתמטי , דרגת קושי מספרי ולמידה על התפתחות היכולת לפתור בעיות קומבינטוריות , אצל ילדים , ( 12-11 ) מתבגרים ( 14-13 ) ומבוגרים ( מורי חשבון . ( עבודת גמר לתואר "דוקטור לפילוסופיה" , הפקולטה למדעי הרוח ,...  אל הספר
מכון מופ"ת