היבטים שונים לשימוש במודלים המדגימים את אי-ההגדרה של חלוקה באפס

החוקרים קניפונג ובורטון ( knifong J- Burton . 1980 ) הציגו במאמרם חמש גישות הוראה לנושא החילוק אשר מכיל אפס במונה , במכנה או בשניהם . דרכים אלה מתבססות על מודלים המשמשים בהצגת פעולת החילוק בבית הספר היסודי . לפני הצגת הדרכים הדגישו החוקרים שלוש נקודות המתייחסות להצגה הפורמלית של הנושא . א הבעיה הפדגוגית עוסקת בשלושה מצבים מתמטיים נפרדים : 0 : a - 0 111 מצב לא בעייתי , a : 0 = ? 121 בלתי מוגדר , מכיוון שאף מספר לא ימלא את הגדרת החילוק ו 0 : 0 = 7 13 ) בלתי מוגדר , מכיוון שכל מספר ימלא את הגדרת החילוק . כלומר , אין פתרון יחיד . לטענתם , כל גישה פדגוגית חייבת לשרת בהסבריה את כל המקרים וחייבת להדגיש את ההבדל בין לא מוגדר מפני שלא קיים מספר שישמש כפתרון , 1 undefined ) ללא מוגדר מכיוון שמספרים רבים עשויים לשמש כפתרון . ( undetermined ) ב . ההסבר הפורמלי הוא ההסבר המשרת את המטרות המתמטיות על הצד הטוב ביותר . אין באפשרותה של אף לא אחת מהדרכים שיוצגו להלן למלא תפקיד חשוב זה . אין הכוונה להציג דרך חלופית להסבר הפורמלי . אלו הן דרכים משלימות הפועלות במקביל וכתוספת לדרך -זו . ג . על מנת שההסבר ...  אל הספר
מכון מופ"ת