פעילות 19 חלוקה של אפס באפס

חלק א . 1 פתרו : 0 : 0 = 7 הסבירו את תשובותיכם . חלק ב : הצעות תלמידים להגדרת 0 : 0 . 2 בדיון שנערך בדבר הגדרת החילוק באפס , דנו ב . 0 : 0 התלמידים העלו את הטענות הבאות . ניר אמר : , 0 : 0 = 1 כי כל מספר לחלק לעצמו שווה ל . 1 למשל : 197 : 197 = 1 , 2 : 2 = 1 , 1 : 1 = 1 וכוי . מה דעתכם על דברי ניר'י יעל אמרה : 0 : 0 = 0 כי אפס לחלק לכל מספר הוא אפס . למשל : 0 : 2 = 0 , 0 : 198 = 0 וכוי . מה דעתכם על דברי יעל'י ירון טען : 0 : 0 פירושו במה אפשר לכפול את אפס כדי לקבל אפס . והתשובה היא כל מספר . כלומר , כל תשובה מספרית שתינתן לתרגיל 0 : 0 היא נכונה . מה דעתכם על דברי ירון ? לסיכום : מי לדעתכם צודק ? ניר / יעל / ירון / ניר ויעל / ניר וירון / ירון ויעל / שלושתם אף לא אחד . נמקו . . 3 במה דומים ובמה שונים 5 : 0 ו ? 0 : 0 חלק ג ; האם ניתן להגדיר את הלא מוגדר'ל . 4 א האם אפשר "לתקן" מצב של אי הגדרה ולהפכו ל"מוגדר"ל האם ידוע לכם מקרה , שבו מצב של אי הגדרה מתמטית "תוקן" והפך ל"מוגדרי"י מה הם " אמצעי ? "התיקון  אל הספר
מכון מופ"ת