פעילות 17 מהו חילוק?

. 1 פתרו : = 8 : 5 = 8 : 8 = י : 13 : 5 = 8 33 : 5 = 8 : 1 = 28 : 5 = 8 : 4 = . 2 נתחו מה היה קורה אילו הטענה הבאה של רונן הייתה תקפה : s : 0 = s מכיוון שאם יש לנו , למשל , 8 גולות ואין לנו ילדים שביניהם נוכל לחלק את הגולות , נשארות לנו 8 גולות . במונחים מתמטיים ניתן לפרש את תגובתו של רונן באופן הבא : הוא מתייחס לשארית כאל תוצאת תרגיל החילוק . בהתאם לגישה זו , מה יהיו תוצאות התרגילים הבאים : 13 : 5 = 8 : 2 = 8 : 5 = 8 : 8 = 33 : 5 = 8 : 1 = 2 S : 5 = 8 : 4 = . 3 כיצד מוגדרת פעולת החילוק ? הארות לפעילות 17 מהו חילוק ? פעילות זו מתמקדת בניסיון לבחון את המשמעויות המתמטיות האפשריות של הנטייה האינטואיטיבית להתייחס לחלוקה באפס כאל אי חלוקה , ולעמוד על ההיבטים הפורמליים של חלוקה באפס . בהתייחס לתרגיל , 1 אנו יוצאים מהנחה כי חלק מהלומדים אשר יתייחסו לחילוק בשלמים יציגו את הפתרונות האלה :  אל הספר
מכון מופ"ת