פעילות 16 האפס: מספר או "שום דבר"?

. 1 פתרו : ) = 8 - 0 8 + 0 = 0-S = 0 : 8 = . 2 נתחו : מה היה קורה אילו הטענה הבאה של ליאת הייתה תקפה : 8 : 0 איננו מוגדר , מכיוון שאפס איננו מספר , אלא רק סימן ל"שום דבר" , ואי אפשר לחלק משהו שהוא מספר בגורם שאינו מספר . לכן זה אינו מוגדר . האם תוכל ליאת לבצע את התרגילים שבסעיף ? 1 הסבירו . מה תהיה התוצאה בכל תרגיל ותרגיל ? מהי המסקנה המתבקשת ? . 3 בכיתה הוצגה השאלה הבאה : דני וגיל הלכו לספרייה וחזרו עם שישה ספרים . כמה ספרים שאל דני וכמה שאל גיל'י פרטו את האפשרויות 7 אחד התלמידים ענה באופן הבא : האפשרויות הן : דני ספר , 1 גיל 5 ספרים : דני 2 ספרים , גיל 4 ספרים ; דני 3 ספרים , גיל 3 ספרים : דני 4 ספרים , גיל 1 ספרים ; דני 5 ספרים , גיל 1 ספר . מה דעתכם על תשובה זו . . 4 למיכל היו שישה עפרונות . היא נתנה חמישה עפרונות ליאיר ועיפרון אחד ליעל . אימא ביקשה מכל ילד לרשום את מספר העפרונות שיש לו עכשיו . מיכל אמרה שאין לה מה לכתוב . מה דעתכם ? . 5 בכיתה התייחסו למושג . "אפס" לפניכם תשובות תלמידים לשאלה מהו " ? "אפס יוסי אמר : "אפס" זה "שום . "דבר מה דעתכם ?  אל הספר
מכון מופ"ת