פעילות 15 האם 5:0 = 0:5?

חלק א . 1 פתרו את התרגילים הבאים : 0 : 5 = 7 5 : 0 = ' ? הסבירו את תשובותיכם . חלק ב ו בדיון שנערך בכיתה לגבי חלוקה באפס , נשאלה השאלה : a : 0 = ? ( עבור ר , שונה מאפס ) גיל אמר : נחשוב , למשל , על 8 : 0 = 8 . 8 : 0 כי בעצם לא מחלקים את השמונה לשום דבר והוא נשאר . s לכן , באופן כללי : a : 0 = a מה דעתכם על דברי גיל ? דפנה אמרה : אנחנו יודעים שבכפל ובחילוק האפס תמיד מאפס . למשל . 8 0 = 0 , 0-8 = 0 , 0 : 8 = () ולכן גם . 8 : 0 = 0 אפס כפול כל מספר ואפס לחלק לכל מספר וכל מספר לחלק לאפס ייתן אפס . ולכן , : 0 = 0 ד ., מה דעתכם על דברי דפנה'י רונן אמר : למשל . , 8 : 0 = 8 מכיוון שאם יש לנו 8 גולות ואין לנו ילדים שביניהם נוכל לחלק את הגולות , א ז נשארות לנו 8 גולות . מה דעתכם על דברי רונן ? האם ייתכן , לדעתכם , שגיל , רונן ודפנה צודקים ? כן / לא . הסבירו . האם ייתכן , לדעתכם , ששניים מהשלושה גיל , רונן ודפנה צודקים'י כן לא . מי השניים ? ציינו והסבירו . האם ייתכן , לדעתכם , שאף לא אחד מהם צודק ? כן , לא . הסבירו . . 3 בהמשך אותו דיון התמקדו התלמידים בתרגיל 8 : 0 כמייצג מצב של חילוק מספר השונה...  אל הספר
מכון מופ"ת