I. הצגת שני מצבים של חלוקה באפס: המקרה המוגדר של a≠0) 0:a) והמקרה הבלתי מוגדר של a≠0) a:0)

מטרתו של חלק זה היא לחדד את ההבחנה של הלומדים בין מצבים מוגדרים למצבים לא מוגדרים . אשר דרך הצגתם דומה . 0 : 5 ישמש כמייצג מוגדר היטב של ר = 0 1 () :, ך , ו , ואילו 5 : 0 ישמש כמייצג למצב בלתי מוגדר שבו לא קיים פתרון עבור .= 0 ) ; 1 : 0 . ( a בחלק זה נכללות ארבע פעילויות ופעילות 118 15 והן : . 15 האם ? 0 : 5 - 5 : 0 . 16 האפס מספר או "שום דבר '" ל . 17 מהו חילוק ? . 18 מצבי הגדרה ואי הגדרה : חילוק על ידי כפל בהופכי .  אל הספר
מכון מופ"ת