פעילות 12 תפיסות אינטואיטיביות אופייניות לגבי פעולות הכפל והחילוק

1 קראו כל אחת מהשאלות הבאות : א . רשמו את התרגיל המתאים לפתרון כל שאלה . אל תפתרו את התרגיל שרשמתם . ב . רשמו טעויות אופייניות של תלמידים בפתרון כל שאלה , פרטו סיבות אפשריות לכל מעות . אם לא קיימות , לדעתכם , טעות או טעויות אופייניות בפתרון שאלה מסוימת , ציינו זאת במפורש . 111 חתכו קרש שאורכו 5 מטרים ל 15 חלקים שווים . מה אורכו של כל אחד מהחלקים ? התרגיל המתאים לפתרון הבעיה : ( 2 ) משאית צורכת מכל מלא של דלק בנסיעה של 400 קילומטר . כמה קילומטרים נסעה , אם השתמשה ב 0 . 6 מקיבולת המכל ? התרגיל המתאים לפתרון הבעיה : ( 31 במחלבה אור זים 4 קילוגרמים גבינה בחבילות . משקל כל חבילה f קילוגרם . בכמה חבילות נארזה הגבינה ! התרגיל המתאים לפתרון הבעיה : . 2 בתרגיל כפל , 1 x , xy = z y נקראים גורמים rv נקרא מכפלה . בתרגיל חילוק , a , a : b = c נקרא מחולק , י ! נקרא מחלק ו ) נקרא מנה . קראו כל אחד מההיגדים הבאים ; א . סמנו את התשובה הנכונה והסבירו . ב . ציינו סיבות אפשריות לטעויות של לומדים .  אל הספר
מכון מופ"ת