פעילות 11 מאפייני החשיבה האינטואיטיבית

התייחסו לשרטוט הבא : DNn השטח ABDC גדול מ / קטן מ / שווה ל שטח ? EFHG מדוע ? . 2 א . המורה בכיתה א 2 ביקשה מארבעים התלמידים להסתדר בזוגות לצורך לימוד ריקוד עם ישראלי . בכל -זוג בן ובת . כל התלמידים הסתדרו ב-זוגות , ולא נותרו בכיתה ילדים ללא בני זוג . האם מספר הבנים בכיתה א 2 גדול מ / קטן מ / שווה ל מספר הבנות בכיתה א ? 2 מדוע'י ב . נתונות הקבוצות האינסופיות הבאות : ! 11 . 3 , 5 . 7 ... ) המספרים האי זוגיים 1 [ 1 12 . 4 . 6 . 8 ... המספרים הזוגיים 1 האם מספר המספרים האי זוגיים גדול מ / קטן מ / שווה ל מספר המספרים הזוגיים ? מדוע ל ג . נתונות הקבוצות האינסופיות הבאות : האם מספר המספרים הטבעיים גדול מ / קטן מ / שווה ל מספר המספרים הזוגיים החיוביים ? מדוע ? . 3 נתונים שני ריבועים זהים . בריבוע 1 מסומנת נקודה . P , סמנו בריבוע 11 את הנקודה P 2 בדיוק באותו מקום שבו מסומנת נקודה בריבוע . 1  אל הספר
מכון מופ"ת