III. המרכיב האינטואיטיבי של הפעילות המתמטית

המרכיב האינטואיטיבי של הפעילות המתמטית שונה באופיו באופן מהותי משני המרכיבים הקודמים . האמונד ( Hammond . 1972 ) מתאר את תהליך החשיבה האינטואיטיבי כ"תהליך המתקדם מבלי שנהיה מודעים להתקדמותו . הוא מהיר , דומה להב זק אור , אנו יודעים את התשובה אך איננו יודעים כיצד הגענו אליה . אנו יודעים אך איננו יודעים מדוע אנו . "יודעים במונח אינטואיציה משתמשים במגוון רחב מאוד של תחומים ( למשל , פילוסופיה , מדעים , חינוך ואסתטיקה . ( גם בחיי היום יום ניתן לשמוע , לעתים תכופות , בתשובה לשאלה "איך הגעת לרעיון הזה " ? את התשובה "אני לא יודע ולא יכול להסביר , -זה היה . "אינטואיטיבי רעיונות אינטואיטיביים מלווים בדרך כלל בתחושה של ביטחון , שכנוע פנימי עמוק בנכונות הקביעה האינטואיטיבית , וההרגשה שאין צורך בהוכחה ובהסבר מכיוון שהקביעה היא מובנת מאליה . מאפיינים אלה ( מידיות התשובה ותחושת הביטחון העמוק בנכונותה ! מוזכרים בחלק ניכר מהספרות העוסקת בחשיבה אינטואיטיבית . נציין כי מתמטיקאים ידועים מתייחסים בכתביהם לתפקיד המרכזי שיש לאינטואיציה ביצירה המתמטית . פואנקרה , למשל nxn ( Poin care . 1952 ) באינטואיציה מכשי...  אל הספר
מכון מופ"ת