פעילות 9 הוכחות מתמטיות: הוכחות ישירות

. 1 להלן הוכחת הטענה שמקבילית שאלכסוניה שווים זה לזה היא מלבן . ניעזר בשרטוט : תנאי הטענה ( הנתונים ) הם : A BCD . 1 מקבילית AC = BD . 2 הטענה ( מה שצריך להוכיח ) היא : ABCD הוא מלבן . דרך ההוכחה : מ . ש . ל ( מה שהיה להוכיח ) מבנה ההוכחה אופיני לרוב ההוכחות הישירות . נסו להשתמש במבנה זה כדי להוכיח משפט אחר . . 2 א . הדר טען כי : ולכן , חוק החילוף אינו קיים עבור פעולת הח זקה . האם הדר אכן הוכיח את הטענה , כי חוק החילוף אינו קיים עבור פעולת החזקה ? הסבירו . ב . אלון טען כי : 4-= 16 2 ' = 16 יי ' 4- = ולכן חוק החילוף כן מתקיים עבור פעולת הח-זקה .  אל הספר
מכון מופ"ת