פעילות 8 מבנה המשפט המתמטי ותכונותיו

. 1 א . נסחו טענה הפוכה לכל אחד מהמשפטים הבאים : ( 1 ) אם היום שבת אז מחר יום ראשון . ( 2 ) אם מר כהן בחר לכנסת א-ז הוא אזרח ישראל . ( 3 ) אם מספר מתחלק ב 2 וגם ב 3 אז הוא מתחלק ב . 6 ( 4 ) אם משולש הוא שווה שוקיים אז -זוויות הבסיס שלו שוות זו ל זו . ( 5 ) אם מספר מתחלק ב 4 אז הוא מתחלק ב . 2 ב . סמנו בכל טענה את ההנחה ואת המסקנה . ג . ציינו בכל מקרה , אם הטענה ההפוכה היא אמת . . 2 תנו דוגמאות נוספות , הן מתחום המתמטיקה והן מתחומים לא מתמטיים , עבור : א . משפטים ומשפטים הפוכים . ב . טענות הפוכות -זו ל זו , שאחת היא משפט והשנייה איננה משפט ( כלומר , השנייה היא טענה שאינה נכונה . ( . 3 משפט : במשולש שוה שוקיים , חוצה זווית הראש הוא גובה לבסיס . א . נסחו משפט הפוך . ב . האם ניתן לנסח עוד משפט הפוך ? הסבירו ? ג . תנו דוגמה נוספת למשפט , שיש לו יותר מטענה הפוכה אחת . נסחו את המשפט ואת הטענות ההפוכות לו , וקבעו אם הטענות ההפוכות הן משפטים . . 4 בדקו עבור כל -זוג : האם א נכון ? האם ב נכון ? קבעו אם בכל זוג ( 1 ) ו ( 2 ) הם משפטים הפוכים זה לזה ( או משפט ומשפט השקול למשפט ההפוך לו . ( א...  אל הספר
מכון מופ"ת