פעילות 6 מושגים והגדרות

. 1 א . אילו מהמושגים הבאים הם מושגי יסוד ? מצולע , נקודה , מספר -זוגי , ישר , כפל מספרים רציונליים , מישור , קסע , מעגל . ב . מדוע , לדעתכם , נקבעו מושגים אלה כמושגי יסודיל . 2 א . הגדירו מספר רציונלי . ב . האם המספרים הבאים הם מספרים רציונליים ? הסבירו . הארות לפעילות 6 מושגים והגדרות בפעילות -זו נעסוק בהבחנה בין מושגי יסוד לבין מושגים מוגדרים ובסוגים שונים של הגדרות . מושגי היסוד מתקבלים ללא הגדרה , ובחירתם , במקרים רבים , נעשית לפי מידת הפשטות שלהם ומתוך ההנחה שהם "מובנים . "מאליהם הגדרת מושג חדש נעשית תוך שימוש במושגי יסוד , ובמושגים שהוגדרו קודם לכן . מושגי יסוד ומושגים מוגדרים תרגיל 1 בפעילות 6 מתייחס להבחנה בין מושגי יסוד לבין מושגים מוגדרים . בסעיף א מתבקשים הלומדים למיין שורה של מושגים נתונים למושגי יסוד ולמושגים שאינם מושגי יסוד . בגיאומטריה האוקלידית , למשל , נבחרו נקודה , ישר ומישור במושגי יסוד בשל המשמעות האינטואיטיבית שלהם במרחב שבו אנו חיים . לעומת -זאת , קטע והמוגדר כחלק הישר המוגבל משני . !>> ry ומצולע ( המוגדר כקו ישר שבור סגור ) אינם מושגי יסוד . הם מוגדרים על סמך מ...  אל הספר
מכון מופ"ת